» آخرین عناوین :


نظرسنجی

آرشیو

عدم توجه کافی خانواده ها به مساله کنکور فرزندان
0 درصد
ضعف امور آموزشی و بی توجهی آموزش و پرورش به دانش آموزان کنکوری
0 درصد
عدم امکانات لازم جهت آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در کنکور سراسری
50 درصد
عدم آمادگی روحی و روانی دانش آموزان سال های پایانی دبیرستان جهت حضوری موفق در کنکور سراسری
50 درصد